X

Professional

Professional & deskundigheid

Professional

U als professional heeft de deskundigheid en de ervaring om met kinderen te werken. U kent de kinderen en u ziet waar extra hulp nodig is. Zeker met alle veranderingen, waardoor het onderwijs niet meer is zoals vroeger, is het goed mogelijk dat u als leraar meer behoefte heeft aan hulp dan vroeger.

Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Dit betekent dat iedere school elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moet kunnen bieden. Door het zogenaamde passend onderwijs liggen de verschillen tussen leerlingen verder uit elkaar. Voor een leraar is hier soms lastig mee om te gaan, omdat ze te maken hebben met een groep kinderen die allemaal op een andere manier leren en zich anders gedragen. Het kan daarom prettig zijn om samen met een pedagoog te overleggen en samen te werken.

Uniek is er voor iedereen die advies, ondersteuning of begeleiding nodig heeft!

Kennismaking

Allereerst starten we met een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit is meestal een telefonisch gesprek, maar indien gewenst kan het gesprek ook bij u thuis of eventueel op de school van uw kind plaatsvinden. In het kennismakingsgeprek maken we niet alleen kennis met elkaar, maar wordt er ook gekeken of ik als pedagoog passende hulp kan bieden en kijken we of er een ‘klik’ is. Indien op basis van dit gesprek besloten wordt om door te gaan, volgt een intakegesprek.

Begeleidingstraject

Omdat Uniek laagdrempelige begeleiding biedt, vindt de begeleiding plaats in de vertrouwde omgeving van het kind, de thuissituatie. Wanneer dit niet gewenst is kan er gekozen worden om de ondersteuning of begeleiding elders te laten plaatsvinden. Afhankelijk van de hulpvraag kan er gekozen worden uit verschillende vormen van begeleiding. Soms is een combinatie van verschillende vormen efficiënter.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakgesprek ontvangt u een aanmeldingsformulier. Dit formulier dient er voor om een zo goed mogelijk beeld van uw kind en uw gezin te krijgen. Tijdens het intakegesprek (bij voorkeur met beide ouders of verzorgers) gaan we dieper in op de vragen die op het formulier staan. Op deze manier komen we er vanzelf achter wat de hulpvraag is en welke vorm van begeleiding het best bij u, uw kind of het gehele gezin past.

Evaluatie en eindgesprek

Na de afgesproken aantal sessies, volgt er een evaluatiegesprek. In dit gesprek bespreken we de voortgang en kijken we met elkaar wat er eventueel nog nodig is aan begeleiding. Ook krijgt u passende tips en adviezen mee die u zelf toe kunt passen. Indien gewenst kan er afgesproken worden om vaste contactmomenten te onderhouden.