X

Gezinnen

U als ouder bent de deskundige over uw kind

Gezin

U als ouder bent de deskundige over uw kind. U weet daarom vaak wat het beste is voor hem of haar. Toch gaat opvoeden niet altijd even makkelijk.Elke leeftijd van uw kind brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en daarom kan iedere levensfase gepaard gaan met nieuwe vragen.

Op sommige vragen weet u niet altijd een antwoord. Een antwoord op die vragen lijkt in deze tijd met behulp van de media gemakkelijk te vinden. Toch zijn ouders meestal niet gebaat bij deze kant-en-klare adviezen. Ieder kind gaat op zijn eigen manier met nieuwe uitdagingen om en het gezin reageert hier op zijn beurt ook op een eigen manier op. Een kant-en-klaar advies werkt daarom niet altijd effectief. Uniek vindt het juist belangrijk om de kwaliteiten van uw kind en u als opvoeder te ontdekken en vervolgens te vergroten. Door in gesprek te gaan met een pedagoog wordt u zekerder in uw handelen en worden uw vaardigheden vergroot. Op deze manier kunt u in de toekomst nieuwe uitdagingen met vertrouwen tegemoet gaan.

Uniek is er voor iedereen die advies, ondersteuning of begeleiding nodig heeft!

Kennismaking

Allereerst starten we met een geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit is meestal een telefonisch gesprek, maar indien gewenst kan het gesprek ook bij u thuis of eventueel op de school van uw kind plaatsvinden. In het kennismakingsgeprek maken we niet alleen kennis met elkaar, maar wordt er ook gekeken of ik als pedagoog passende hulp kan bieden en kijken we of er een ‘klik’ is. Indien op basis van dit gesprek besloten wordt om door te gaan, volgt een intakegesprek.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakgesprek ontvangt u een aanmeldingsformulier. Dit formulier dient er voor om een zo goed mogelijk beeld van uw kind en uw gezin te krijgen. Tijdens het intakegesprek (bij voorkeur met beide ouders of verzorgers) gaan we dieper in op de vragen die op het formulier staan. Op deze manier komen we er vanzelf achter wat de hulpvraag is en welke vorm van begeleiding het best bij u, uw kind of het gehele gezin past.

Begeleidingstraject

Omdat Uniek laagdrempelige begeleiding biedt, vindt de begeleiding plaats in de vertrouwde omgeving van het kind, de thuissituatie. Wanneer dit niet gewenst is kan er gekozen worden om de ondersteuning of begeleiding elders te laten plaatsvinden. Afhankelijk van de hulpvraag kan er gekozen worden uit verschillende vormen van begeleiding. Soms is een combinatie van verschillende vormen efficiënter.

Evaluatie en eindgesprek

Na de afgesproken aantal sessies, volgt er een evaluatiegesprek. In dit gesprek bespreken we de voortgang en kijken we met elkaar wat er eventueel nog nodig is aan begeleiding. Ook krijgt u passende tips en adviezen mee die u zelf toe kunt passen. Indien gewenst kan er afgesproken worden om vaste contactmomenten te onderhouden.