X

Over Uniek

Mijn naam is Fleur Rijnhart
Schermafbeelding 2018-03-17 om 19.27.59

Wat is Uniek

Mijn naam is Fleur en ik ben gediplomeerd pedagoog en onderwijskundige. Ik heb ruime ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren, ouders en professionals in diverse settings. Zo heb ik gewerkt binnen gezinnen als ambulant begeleider en in het onderwijs als studiebegeleider. Ik vind het belangrijk mij continue te blijven ontwikkelen. Tijdens de studie pedagogiek heb ik de minor toegepaste psychologie gevolgd. Na mijn studies volgde ik de cursus speltherapie en gezinstherapie.

In mijn werk bij Uniek werk ik vol enthousiasme samen met kinderen, ouders en professionals. Daarbij vind ik het belangrijk dat het kind zich veilig voelt en ouders en professionals zich gehoord voelen. Om dit te bereiken streef ik naar een zo goed mogelijke samenwerking en probeer ik ouders zoveel mogelijk bij  het proces te betrekken. In de omgang met kinderen, jongeren en opvoeders probeer ik zoveel mogelijk systeemgericht en oplossingsgericht te werk te gaan. Ik ga uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen, juist door datgene dat goed gaat te benutten en te versterken geef ik het kind of de ouder meer zelfvertrouwen. Op deze manier probeer ik het kind of de ouder op een positieve manier een stap verder te helpen.

Wat is een pedagoog?

Een pedagoog, ook wel opvoedkundige genoemd, houdt zich bezig met de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar. Er kan hulp van een pedagoog worden gevraagd wanneer een kind, ouder of opvoeder een probleem ervaart. Een kind kan bijvoorbeeld achter lopen in zijn ontwikkeling, gepest worden, problemen ervaren met de overstap van de basisschool naar de middelbare school of angstig gedrag vertonen. Een ouder of opvoeder kan vragen hebben over de opvoeding of ontwikkeling van het kind. Dit zijn allemaal voorbeelden waarbij een pedagoog zou kunnen helpen door advies of begeleiding te geven. Deze begeleiding kan zowel aan het kind, als aan ouders of het gehele gezin geboden worden.

Wat is een onderwijskundige?

Een onderwijskundige kijkt hoe kennis het beste overgedragen kan worden en hoe in het verlengde daarvan onderwijs het beste georganiseerd kan worden. Een onderwijskundige wil leerprocessen ondersteunen, ontwikkelen en organiseren. Huiswerk en toetsen spelen een steeds grotere rol, op jongere leeftijd. Dit zorgt soms voor stress, gebrek aan overzicht en bezorgde ouders. Sommige kinderen kunnen daarom wel wat extra hulp gebruiken. Als onderwijskundige help ik kinderen bij het ‘leren leren’. Ik geef begeleiding bij studievaardigheidsproblemen, plannen, studie aanpak en discipline problemen. Met andere woorden: Uniek leert kinderen leren. Op deze manier wordt uw kind voorbereid op een toekomst waarin het zelfstandig verder kan leren. Hierdoor wordt een stukje zorg weggenomen bij u als ouder(s), is er thuis minder strijd om het huiswerk en meer tijd voor leuke dingen!