X

Voorlichting

Uniek biedt voorlichting aan in verschillende situaties!

Studiebegeleiding

Uniek biedt studiebegeleiding aan leerlingen van zowel het basisonderwijs als het voorgezet onderwijs.

Tijdens de studiebegeleiding wordt uw kind niet alleen geholpen met het maken en leren van het huiswerk, maar wordt vooral aangeleerd hoe hij/zij beter kan leren. Met andere woorden: Uniek leert kinderen leren. Op deze manier wordt uw kind voorbereid op een toekomst waarin het zelfstandig verder kan leren. Hierdoor wordt een stukje zorg weggenomen bij u als ouder(s), is er thuis minder strijd om het huiswerk en meer tijd voor leuke dingen!

Aangezien ieder kind uniek is, verdient iedere kind bij tijdens de studiebegeleiding ook een eigen en unieke aanpak. Daarom wordt er voor iedere leerling een apart plan van aanpak gemaakt, hier wordt tijdens de begeleidingsmomenten rekening mee gehouden. Toch zijn er bij de meeste leerlingen een aantal terugkerende en vaak voorkomende problemen: geen overzicht hebben, snel afgeleid zijn, moeite met plannen en met name zich aan de planning te houden, niet weten hoe te leren en de motivatie kwijtraken.

Uniek gaat daarom uit van twee belangrijke punten tijdens de studiebegeleiding:

Uw kind studievaardigheden aanleren: het leren leren.
Uw kind leren plannen en nog belangrijker: zich aan deze planning te houden.