X

Gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding staat het gezin centraal.

Gezinsbegeleiding

Bij gezinsbegeleiding staat het gezin centraal. Wanneer iemand uit een gezin problemen ervaart, richten deze problemen zich niet alleen op dit gezinslid maar hebben ook de andere gezinsleden hiermee te maken.

Een kind met bijvoorbeeld autisme die het moeilijk vindt om met veranderingen om te gaan, heeft invloed op het gehele gezin. Omgekeerd heeft het hele gezin invloed op de leefsituatie van het kind. In dit soort gevallen kan gezinsbegeleiding wellicht een goede oplossing zijn. In de gesprekken gaan we samen op zoek naar oplossingen die voor iedereen in het gezin werken, zodat het gezin weer een veilige basis is voor ieder gezinslid. Een aantal voorbeelden waarbij gezinsbegeleiding kan worden ingezet zijn: ruzies binnen het gezin, ziekte, overlijden van een gezinslid, een broertje of zusje met bijvoorbeeld autisme of ADHD, scheiden van ouders of leven in een samengesteld gezin.