X

Advies voor professionals

Voor al uw advies.

Advies voor professionals

Advies voor professionals is er voor alle professionals die in hun werkveld te maken hebben met kinderen van 0 – 18 jaar. Hierbij kan gedacht worden aan: leerkrachten van basis- en voortgezet onderwijs, medewerkers van een peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang enz.

Door alle veranderingen in de zorg en het onderwijs is het goed mogelijk dat u als professional vragen heeft en behoefte heeft aan ondersteuning. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u vragen heeft over een kind in de klas met autisme of ADHD of de sfeer in de klas is niet goed en u weet niet hoe u dit kunt veranderen. De ondersteuning kan op allerlei verschillende manieren geboden worden. We zullen in een gesprek samen kijken wat passend is en wat de mogelijkheden zijn.